Nasz oferta

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, uregulowane Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

AC

Dobrowolne ubezpieczenie, będące Twoją gwarancją na uzyskanie odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu.

NNW

Ubezpieczenie należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi jest życie i zdrowie człowieka.

ASISSTANCE

Obejmuje swoją ochroną pomoc techniczną: usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu, wymianę koła lub naprawa ogumienia, hospitalizację, powrót pasażerów, przewóz medyczny.

MAJĄTEK

Ubezpieczenie skierowane do osób, chcących jak najlepiej zabezpieczyć swój majątek. M.in. właścicieli domów - również w trakcie budowy, osób wynajmujących mieszkania, kredytobiorców. All Risk - kompleksowa ochrona mienia od wszystkich zdarzeń losowych.

PODRÓŻ

Ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce jak i za granicą, w swoim zakresie oferuje doraźną pomoc medyczną, pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów, z możliwością dokupienia dodatkowej ochrony.

MIENIE FIRMY

Ochrona majątku firmy od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży z włamaniem i rozboju, wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

OC FIRMY

Ubezpieczenie ryzyk związanych z działalnością firmy, np. OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i awarii, gwarancje ubezpieczeniowe.

ŻYCIE

Zabezpiecz spłatę kredytu, zadbaj o start dzieci w dorosłość, zgromadź kapitał na przyszłość i zapewnij sobie zabezpieczenie finansowe w razie wypadku lub choroby.

O nas

O nas

Zajmujemy się kompleksową obsługą klientów indywidualnych. Doradzamy przy wyborze najlepszych ofert ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i na życie, tak aby zakres, jak i wysokość składki była jak najbardziej dopasowana do Państwa możliwości finansowych. Dla nas najważniejsze jest Państwa zadowolenie.

Sprawdź naszego facebooka!